Välkommen till en heldag med fokus på hur er verksamhet kan bli mer jämlik och inkluderande!

Just nu har vi inte några planerade öppna utbildningar.


Kontakta oss gärna för utbildningar eller workshops anpassade för just er verksamhet!

Med interaktiva övningar och dialoginriktad föreläsning tar vi med er på en dag där ni får fördjupad kunskap och förståelse för de mekanismer som riskerar att exkludera människor, samt hur dessa kan motverkas. Vi kommer även möjliggöra och uppmuntra kunskapsutbyte mellan er som kursdeltagare. Vi berör bland annat HBTQ+, etnicitet, och funktionalitet tillsammans med andra viktiga områden.


#metoo

I kölvattnet av #metoo-rörelsen undrar många; vad händer nu? Vårt svar är ett aktivt arbete med jämlikhet, där samtal och övningar leder till nya insikter och skarpa verktyg för en varaktig förändring. För att skapa ett klimat där trygghet och inkludering är de bärande pelarna behöver alla människor synliggöras och bli lyssnade till. Vi behöver förstå begrepp som makt, normer och privilegier och hur dessa hänger ihop. Vi är övertygande om att det med tämligen små medel går att göra stor skillnad!

Interaktiva övningar

Med våra interaktiva övningar vänder vi blicken mot oss själva och upptäcker vår "position" i förhållande till andra människor. Vilka svårigheter har just du stött på? Vilka fördelar har du haft? Vad har hjälpt dig eller hållit dig tillbaka genom livet? Och hur ser andra människors resa ut?


De interaktiva övningarna uppmuntrar oss att reflektera över oss själva och över den grupp vi befinner oss i. I förlängningen ger detta oss redskap att möta människor där de befinner sig, och hjälper oss att verka inkluderande i våra olika sammanhang. De interaktiva övningarna sker med hjälp av smartphone, läsplatta eller dator och är helt anonymiserade.

Vad är vinsterna med en jämlik verksamhet?

- Ni ökar möjligheten för att personalen ska känna sig trygga och inkluderade.

- Med tryggheten ökar viljan att bidra till gemensamma mål.

- Verksamheten blir mer attraktiv att söka sig till samt att bli kvar som anställd inom.

- Förmågan att möta människor på ett positivt sätt ökar så väl internt som externt.

- Ni möter upp kunders och samarbetspartners ökade krav avseende ett aktivt arbete kring jämlikhet.

- En jämställd arbetsplats har visat sig öka lönsamheten.


Hör gärna av dig med eventuella frågor eller funderingar!

Frågor och anmälan

christoffer@samkrafter.se

070 622 44 66

Kostnad

1400 kr (exkl. moms) per person.

(Vid flera personer från samma verksamhet ges 20 % rabatt.)