Partnering for Safety & En varaktig relation

Samkrafter erbjuder utbildning och handledning i två olika metoder för utredningsarbete inom socialtjänsten; utredning när barn far illa (Partnering for Safety) och utredning av blivande familjehem (En varaktig relation).


Båda metoderna bygger på salutogena och transparenta förhållningssätt, där familjer ges möjlighet att utvecklas och ha makten över sin egen process. Läs mer under respektive område.


Kommande utbildningar

En varaktig relation - 26, 27 och 28 september 2018 (Stockholm)


För mer information om utbildning eller handledning i Partnering for Safety och En varaktig relation, kontakta oss på info@samkrafter.se. Vi ger också riktade utbildningar till enskilda verksamheter och/eller kommuner.