Partnering for Safety & En varaktig relation

Samkrafter erbjuder utbildning och handledning i två olika metoder för utredningsarbete inom socialtjänsten; utredning när barn far illa (Partnering for Safety) och utredning av blivande familjehem (En varaktig relation).


Båda metoderna bygger på salutogena och transparenta förhållningssätt, där familjer ges möjlighet att utvecklas och ha makten över sin egen process. Partnering for Safety är i grunden likvärdigt Signs of Safety, men omfattas inte av samma licenskrav. Läs mer under respektive område.


Kommande utbildningar

Här kommer eventuella öppna utbildningar att annonseras. Öppna utbildningar kommer att ske i Göteborg och Malmö april/maj 2020. Ladda ned inbjudan för Göteborg här, och för Malmö här.


För mer information om utbildning eller handledning i Partnering for Safety och En varaktig relation, kontakta oss på info@samkrafter.se. Vi ger också riktade utbildningar till enskilda verksamheter och/eller kommuner.