Partnering for Safety & En varaktig relation

Samkrafter erbjuder utbildning och handledning i två olika metoder för utredningsarbete inom socialtjänsten; utredning när barn far illa (Partnering for Safety) och utredning av blivande familjehem (En varaktig relation). Till Partnering for Safety finns även tilläggsutbildning avseende säkerhetsplanering och meningsfulla umgängen.


Både Partnering for Safety och En varaktig relation metoderna bygger på salutogena och transparenta förhållningssätt, där familjer ges möjlighet att utvecklas och ha makten över sin egen process. Partnering for Safety är i grunden likvärdigt Signs of Safety, men omfattas inte av samma licenskrav.


Kommande utbildningar

Precis som många andra ställer vi om och anpassar oss efter rådande situation kring Covid-19. Det innebär att vi erbjuder våra utbildningar och workshops digitalt om ni som kund önskar det. Vi utbildar fortsatt även på plats hos kund, eller i egna lokaler, (med alla tillämpliga försiktighetsåtgärder) om det är vad som bäst passar er som uppdragsgivare.


För mer information om utbildning eller handledning i Partnering for Safety och En varaktig relation, kontakta oss på info@samkrafter.se. Vi ger också riktade utbildningar till enskilda verksamheter och/eller kommuner.