En varaktig relation har tagits fram i nära samarbete med CoramBAAF Adoption and Fostering Academy i England. CoramBAAF utbildar och handleder socialarbetare över hela Storbritannien, dels kring utredande av potentiella familjehem och dels hur det kontinuerliga arbetet med familjehem och placerade barn kan utarbetas och genomföras. De ger ut flertalet publikationer (träningsmaterial, forskningsstudier, handböcker m.m.) varje år och deras egen tidskrift Adoption and fostering är upptagen i världens största databas för referent-/expertgranskad litteratur (peer review).

Utredningsprocessen följer CoramBAAF:s upplägg med anpassning för svenska förhållanden. CoramBAAF är en ledande organisation inom området i Storbritannien, med målet att säkerställa stabila och trygga placeringar avseende familjehemsvård, adoption och andra typer av placeringar för barn.