Välkommen till Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling.  Tillsammans med er skapar vi ett klimat där individer och grupper ges möjlighet att nå sin fulla potential!

En varaktig relation fortsätter att sprida sig över Sverige och efter denna höst kommer handläggare/utredare från omkring 80 kommuner och dussinet privata verksamheter ha genomgått utbildning i metoden. Läs mer om kommande utbildningstillfällen här.

Under 2023 lanserar Samkrafter en digital utbildning kring Sexualitet, samtycke och relationer riktad till gymnasieelever och deras lärare. För att få mer information om denna satsning, klicka här.

Hösten 2021 påbörjade vi ett samarbete med den nederländske forskaren och psykologen Arianne Struik. Detta samarbete inleddes med en utbildning kring trauma, placerade barn och umgänge som blev mycket uppskattad, varför vi genomförde ytterligare en utbildning tillsammans på samma tema i oktober 2022. Under 2023 fortsatte detta samarbete med en utbildning i oktober. Ambitionen är att ha en ytterligare omgång av denna uppskattade utbildning hösten 2024. Läs mer här.


ENGLISH VERSION

If you´ve come here wanting to know more about our training with Arianne Struik send your questions, request more information and/or register for the training in the fall of 2024 through e-mail to info[at]samkrafter.se.

För att läsa mer om utbildningar Samkrafter erbjuder till socialtjänster och andra verksamheter som jobbar med barn och familjer, klicka här. För att läsa mer om våra HBTQ-certifieringar, klicka här.

UTREDNINGSMETODIK

Samkrafter erbjuder utbildning och handledning kring utredningsmetodik både avseende utredningar enl. 11 kap 1,2 § SoL samt vid utredning av möjliga familjehem. Vi tror på ett förhållningssätt där öppenhet och empowerment leder oss till varaktiga förändringar och kvalitativa utredningar.

INKLUDERINGSARBETE

För att individer och grupper ska ha möjlighet att nå sin fulla potential tror vi på behovet av ett inkluderande klimat, där alla har utrymme att vara sig själva fullt ut. Detta vill vi stötta din verksamhet i genom våra olika koncept för inkluderingsarbete.

konsultverksamhet

Samkrafter har erfarenhet av att förstärka samtliga delar inom barn och ungdom vid kommunal socialtjänst, från handläggare till chefssnivå. Samkrafter erbjuder även coachning, ett värdefullt redskap för att uppnå mål och visioner.

E-post info [at] samkrafter.se

Telefon 08 410 400 12

vår vision

Vi har en stark tro på ett systemiskt och lösningsfokuserat förhållningssätt, med empowerment som central beståndsdel. Vår övertygelse är att det alltid finns en väg fram till en gemensam vision, oavsett om det handlar om förändringsarbete med en familj, grupp eller större verksamhet. 


Vi är likväl övertygade om att varje enskild individ vill göra gott och bidra till ett positivt klimat och sammanhang, vilket är den grund vi bygger allt vårt kliniska arbete och tillika alla våra utbildningsinsatser på. Vår absoluta förhoppning och tro är att vi kan vara ett stöd för just din verksamhet, i ett aktivt och dynamiskt utvecklingsarbete.


Tillsammans gör vi skillnad!