Samkrafter erbjuder förstärkning inom flera av socialtjänstens delar, så som utredning inom barn- och ungdom, familjehemsvård (utredning och handledning av familjehem) samt familjebehandlande arbete (företrädesvis genom Funktionell Familjeterapi).

Inom kort kommer även utbildning och kompetensutveckling riktat till socialtjänsten erbjudas.

Läs mer under de olika områdena ovan. Om Du har några frågor eller funderingar kan dessa med fördel förmedlas till info@samkrafter.se.