February 14, 2024

Socialtjänst

FÖRSTÄRKNING TILL SOCIALTJÄNSTENS INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Utredning och mottagning/förhandsbedömning

Samkrafter erbjuder förstärkning till socialtjänstens mottagning- och utredningsarbete avseende barn/ungdom och familj. Målet är att på ett effektivt sätt för er organisation och med samtida respekt och ödmjukhet inför de aktuella familjernas/brukarnas situation erbjuda en kvalitativ förstärkning. Med vår erfarenhet kring utredningsarbete samt kunskap om lösningsfokuserat förhållningssätt kan vi vid uppdrag erbjuda samtidig kunskapsfördjupning och mentorskap till ordinarie personal.

Särskilt krävande utredningar

Samkrafter tar även enskilda, särskilt krävande utredningar som av olika anledningar inte kan hanteras av den arbetsstyrka som redan finns på arbetsplatsen. Vid denna typ av uppdrag kan vi bland annat arbeta med säkerhetsplanering enligt Partnering for Safety. Vi är öppna för uppdrag från alla delar av Sverige.

Kontakta oss för mer information.