Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling startades formellt under tidiga 2017, men samarbetet sträcker sig längre bak än så. Dels då vi alla jobbat tillsammans tidigare, och dels då vi delat både en vänskap och en vision för inkludering och bemötande. 


Inom Samkarfter har vi en stark tro på ett systemiskt och lösningsfokuserat förhållningssätt, med empowerment som central beståndsdel. Vår övertygelse är att det alltid finns en väg fram till en gemensam vision, oavsett om det handlar om förändringsarbete med en familj, grupp eller större verksamhet.


Vi är likväl övertygade om att varje enskild individ vill göra gott och bidra till ett positivt klimat och sammanhang, vilket är den grund vi bygger allt vårt kliniska arbete och tillika alla våra utbildningsinsatser på. Vår absoluta förhoppning och tro är att vi kan vara ett stöd för just din verksamhet, i ett aktivt och dynamiskt utvecklingsarbete.


Tillsammans gör vi skillnad!


Vi som jobbar inom Samkrafter är Tobias Berg, Mirjam Johansson, Linus Berg och Christoffer Smitz Nilsson. Tillsammans har vi mångårig erfarenhet av arbete inom både offentlig och privat sektor, från såväl handläggarnivå till chefsskap. Utifrån våra yrkesroller har vi stor vana av att jobba med förändringsprocesser tillsammans med båda enskilda individer och familjer samt organisationer.

Tobias Berg har jobbat inom socialt arbete sedan slutet av förra årtusendet, är socionom och har arbetat främst riktat mot barn & unga (och deras familjer) inom socialtjänsten som allt från socialsekreterare till IFO-chef. Han brinner, precis som sina kollegor, mycket för bemötandefrågor och lösningsinriktat förhållningssätt såväl inom socialt arbete som andra slags organisationer, och har haft rollen som föreläsare och handledare för arbetsgrupper sedan 2015. Även vid sidan av Samkrafter får han utlopp för idéfyrverkeri och utveckling i olika former, bland annat ett socialt företagande han driver i form av start-ups-stöd till microföretaganden i Malawi.


Mirjam Johansson är socionom och har arbetat inom socialtjänstens individ och familjeomsorg sedan 2010 och sedan 2013 i rollen som konsult. I synnerhet har arbetet handlat om utredningar när barn far illa men också arbetet med flyktingar, familjehem och våldsutsatta kvinnor. Mirjam är även diplomerad affärscoach och brinner lite extra för den personliga utvecklingen och den välfungerande organisationen. På fritiden har Mirjam under många år undervisat i dans både i Sverige och internationellt. Sedan ett par år tillbaks ligger istället fokus på pole fitness där Mirjam får utlopp för sin träningsglädje liksom förmånen att få utvecklas som instruktör.


Linus Berg är utbildad vid Stockholm Handelshögskolas Executive Education för chefer och ledare och har många års erfarenhet som chef inom den privata sektorn. Linus har tidigare jobbat som konsult och projektledare samt med HR. Sedan 2013 föreläser Linus tillsammans med Christoffer om att vara HBTQI+ inom idrotten och sedan 2017 jobbar Linus med HBTQI-certifiering och inkluderingsarbete genom Samkrafter. Utöver detta har Linus har erfarenhet av att vara fotbollstränare i seniorlag. Tillsammans med Christoffer har Linus varit med och och tagit fram den nya digitala utbildningen kring sexualitet, samtycke och relationer.


Christoffer Smitz Nilsson är socionom och har jobbat inom såväl skola som socialtjänst. Inom socialtjänsten har en stor del handlat om utredningsarbete när barn far illa och familjeterapi med föräldrar och barn i behov av stöd. Genom Samkrafter utbildar Christoffer i utredningsmetodik och bemötande inom några av socialtjänstens olika verksamhetsgrenar. Christoffer har tidigare haft uppdrag att utföra HBTQI-certifieringar och annat utbildningsarbete genom RFSL. Tillsammans med Linus föreläser han även om hur det är att vara HBTQI+ inom idrotten. Utöver detta har Christoffer erfarenhet av uppdrag som fotbollstränare för pojk- och seniorlag. Tillsammans med Linus har Christoffer varit drivande i att ta fram den digitala utbildningen avseende sexualitet, samtycke och relationer.