Välkommen TILL Samkrafter

utbildning & verksamhetsutveckling

Vi hjälper kommuner, företag och andra organisationer att bli mer kompetenta inom områden som
jämlikhet, anti-diskriminering och inkluderande bemötande genom workshops, e-learning och
HBTQI-certifieringar. Tillsammans med er skapar vi ett klimat där individer och grupper ges
möjlighet att nå sin fulla potential!

UTREDNINGSMETODIK

Samkrafter erbjuder utbildning och handledning kring utredningsmetodik både avseende utredningar enl. Vi tror på ett förhållningssätt där öppenhet och empowerment leder oss till varaktiga förändringar och kvalitativa utredningar.

Läs mer

INKLUDERINGSARBETE

För att individer och grupper ska ha möjlighet att nå sin fulla potential tror vi på behovet av ett inkluderande klimat, där alla har utrymme att vara sig själva fullt ut. Detta vill vi stötta din verksamhet i genom våra olika koncept för inkluderingsarbete.

Läs mer

KONSULTVERKSAMHET

Samkrafter har erfarenhet av att förstärka samtliga delar inom barn och ungdom vid kommunal socialtjänst, från handläggare till chefssnivå. Samkrafter erbjuder även coachning, ett värdefullt redskap för att uppnå mål och visioner.

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN OSS

Here, you’ll discover our latest updates, featuring everything that Samkrafter
currently offers, as well as all upcoming educational opportunities.