February 21, 2020

EN SOCIALTJÄNST I FÖRÄNDRING

Under onsdagen gick vi i mål tillsammans med socialtjänsten i Örkelljunga, på den sista etappen i de tre delar som är Partnering for Safety. Dessa tre delar är:

Grundkursen – Att lära sig mappning/kartläggning, strukturerad risk- och skyddsbedömning och (framför allt) förhållningssättet som genomsyrar Partnering for Safety (och Signs of Safety för er som är mer bekant med den titeln).

Säkerhetsplanering – Att lära sig hur vi kan jobba strukturerat och med barnets absoluta trygghet och säkerhet i centrum, samtidigt som vi undviker placeringar. Hur bygger vi säkerhet kring ett barn, och hur kan vi hjälpa föräldrar och familjer att själva skapa den trygghet och säkerhet som behövs, för att socialtjänsten ska kunna kliva ur ett ärende?


Tobias berättar om några av de verktyg som kan användas för att skapa förutsägbarhet för barn vid placeringar och andra akuta insatser.

Tredelat föräldraskap och meningsfulla umgängen – När vi ändå är i det läge att barnet måste placeras, hur kan vi skapa bästa möjliga samverkan mellan föräldrar, familjehem, socialtjänst och övriga inblandade, hur kan vi förstå barnets behov och reaktioner, och hur kan vi använda umgänget som ett sätt att stärka föräldrarnas omsorgsförmågor. Givetvis hela tiden med barnets trygghet och säkerhet i det första rummet.

Vi är otroligt glada över att ha fått vara med Örkelljunga i alla dessa delar, och även att genom handledning fortsatt kunna följa denna engagerade och härliga grupp. Roligast var dock att höra att de redan fått nytta av att säkerhetsplanera, och genom det arbetet kunnat skapa trygga hemmaplanslösningar och undvika placeringar.

Christoffer Smitz, 2020-02-21