January 14, 2022

EN VARAKTIG RELATION I FAMILJEHEMSPODDEN

Sedan 2017 har vi arbetat med att utveckla en metod och vägledning för utredning av potentiella familjehem. Metoden kallar vi för En varaktig relation och i dagsläget har utredare och socialarbetare från omkring 50 kommuner och dussintalet privata verksamheter utbildat sig i metoden. Vi har även under hösten tillsatt en nationell styr- och metodgrupp, bland annat med deltagare från olika kommuner, för att stärka utvecklingsarbetet kring En varaktig relation.

I början på december fick vi det stora nöjet att bli intervjuade i Familjehemspodden och berätta mer om En varaktig relation. Länk till både familjehemspodden och avsnittet där vi är med hittar du här.

Christoffer, 2022-01-14