May 3, 2022

EN VARAKTIG RELATION TUFFAR PÅ

2022 tickar på och vi har precis avslutat en öppen utbildning i En varaktig relation med deltagare från flertalet kommuner och verksamheter i Sverige. Senare i maj utbildar vi en tredje omgång kommuner i Region Jönköping innan det närmar sig ett litet sommaruppehåll.

Under våren har vi även gjort en större genomlysning av metoden med flera justeringar för att En varaktig relation ska bli än mer användarvänlig. En beta-version av boken är tryckt för vårens utbildningar och från i höst kommer den även vara tillgänglig för alla som gått våra tidigare utbildningar.

I höst finns datum för tre digitala utbildningar i En varaktig relation och vi hoppas förstås få träffa både nya och gamla kommuner vid dessa!

Christoffer, 2022-05-03