February 14, 2024

JÄMLIKHETSCERTIFIERING

Certifieringen genomförs utifrån tre (3) moment som samtliga innebär en halv dags utbildning. Dagarna kan ges genom just tre halvdagar separat alternativt kombineras till att vara en heldag och en halvdag. Detta är något vi kommer överens om tillsammans utifrån er verksamhets behov och förutsättningar. Det bör oavsett vara en viss tid mellan de olika utbildningsdagarna, för att deltagarna ska ha tid att reflektera över verksamheten mellan dessa tillfällen. Utbildningen varvar föreläsningar med praktiska moment där deltagarna antingen gör övningar eller diskuterar olika ämnen. 

Verksamheten tillsätter en arbetsgrupp som utifrån 1-2 workshops, och de tankar utbildningsgruppen bidrar med, har mandat att ta fram en handlingsplan med aktiviteter och mätbara mål.  När denna handlingsplan är godkänd får verksamheten sitt certifikat. Samkrafter följer sedan upp handlingsplanen för att vara ett stöd i den fortsatta implementeringen. Utöver detta ser vi över verksamhetens dokument och är ett stöd i att utveckla ett inkluderande språk och perspektiv i dessa.