February 14, 2024

METODENS BAKGRUND

En varaktig relation har tagits fram i nära samarbete med CoramBAAF Adoption and Fostering Academy i England. CoramBAAF utbildar och handleder socialarbetare över hela Storbritannien, dels kring utredande av potentiella familjehem och dels hur det kontinuerliga arbetet med familjehem och placerade barn kan utarbetas och genomföras. De ger ut flertalet publikationer (träningsmaterial, forskningsstudier, handböcker m.m.) varje år och deras egen tidskrift Adoption and fostering är upptagen i världens största databas för referent-/expertgranskad litteratur (peer review).

Metodboken har även inkorporerat samtliga lagar, förordningar och föreskrifter som i Sverige styr utredningar av familjehem. Som utredare ska du kunna känna dig trygg med att du gör en gedigen och kvalitativ familjehemsutredning som ger goda förutsättningar för hållbara placeringar, om du följer En varaktig relation i dess helhet!