February 10, 2022

NYA OMGÅNGAR AV EN VARAKTIG RELATION

Den 9 – 11 februari har vi årets första öppna utbildning i En varaktig relation, med 18 deltagare från ett antal olika kommuner och verksamheter. Vi är så otroligt glada över att metoden fortsätter att sprida sig över landet och att det finns ett engagemang att jobba med det förhållningssätt som metoden för med sig.

Under våren kommer fler utbildningar i En varaktig relation och även utbildning om vikten av umgänge och hur vi skapar trygga umgängen mellan placerade barn och ursprungsfamiljen – samt även utbildning om HBTQ+ i relation till familjehemsvården. Det senare kan vara extra viktigt då det i studier visat sig finnas en överrepresentation av HBTQ-ungdomar i vård utanför ursprungsfamiljen.

Sammantaget finns det finns många bra krafter där ute och vi är glada och stolta över att få vara med och stärka arbetet kring placerade barn!

Christoffer, 2022-02-10