February 14, 2024

Övrigt inkluderingsarbete

BEHÖVER NI EN BOOST I ER VERKSAMHETS INKLUDERINGS- OCH JÄMLIKHETSARBETE? 

Utöver våra certifieringar erbjuder vi kortare insatser för verksamheter som vill jobba aktivt med jämställdhet, jämlikhet och inkludering. Nedan finns en beskrivning av dessa koncept. Kontakta oss för en halv- eller heldags dynamisk utbildning.

Introduktion till HBTQ+, inkludering och jämlikhet

Samkrafters introduktion till inkludering och jämställdhet är för dig som behöver just det; en skjuts in i arbetet med inkludering. Vi träffas en för- eller eftermiddag och bidrar med kunskap och stärker ert engagemang kring detta, inför ert fortsatta inkluderingsarbete. Ni får med er viktiga begrepp och relevant lagstiftning, samt får möjligheten att vända blicken mot er själva och er egen verksamhet. Vi förmedlar också vinsterna med ett fortsatt arbete med dessa frågor, och hur ni kan gå till väga. Skulle ni efter denna halvdag vilja komplettera med andra delar av våra koncept löser vi det på ett sätt som blir smidigt för er verksamhet. Fråga om våra utbildningar eller boka oss genom att klicka här.

Tidsåtgång: 3,5 timmar

Pris: 12.000 – 16.000 kr exkl. moms

Fördjupad kurs

Om er verksamhet vill ha ett koncept där ni, utöver kunskapspåfyllning och värdering av er själva och era sammanhang, får stöd i att utforma en handlingsplan med mätbara mål, då har vi sytt ihop ett kraftfullt redskap för det. Här tillbringar vi en heldag (alternativt två halvdagar) tillsammans. Vi går då igenom viktiga begrepp och relevant lagstiftning, vi tittar på oss själva bland annat med hjälp av våra interaktiva funktioner, och vi flyger sedan vidare mot er verksamhets vision kring arbetet med jämställdhet, jämlikhet och inkludering. Vi visar hur ni kan skriva en effektiv handlingsplan, och om så önskas är vi delaktiga i det efterföljande utformandet av densamma. Fråga om våra utbildningar eller boka oss genom att klicka här.

Tidsåtgång: 7 timmar

Pris: 18.000 – 22.000 kr exkl. moms.