December 15, 2019

SUMMERING AV DET GÅNGNA ÅRET

2019 närmar sig sitt slut, och vi på Samkrafter både summerar det gångna året och planerar det som komma skall!

Under detta år har flertalet utbildningar hållits och samarbeten utvecklas, och ibland har det känts svårt att dygnet bara har 24 timmar. Det märks inte minst på våra sociala medier, där antalet uppdateringar varit mycket glesa. Vi är förstås samtidigt väldigt glada att intresset för det vi gör är såpass stort att tiden börjar bli en bristvara.

Under innevarande helg har vi (Christoffer, Linus, Tobias och Mirjam) haft konferens i Köpenhamn, där Linus bor sedan november. Nya planer har skrivits ned och nya visioner formulerats. Om 2020 fortsätter i samma anda och takt som 2019 avslutats kan vi se fram emot många spännande uppdrag att genomföra, och människor att möta. Och det ser vi förstås väldigt mycket fram emot. Hoppas att vi ses!

Mirjam, 2019 – 12 – 15