August 16, 2021

UPPSTART INFÖR HÖSTEN

2020 och 2021 har för oss inom Samkrafter inneburit en hel del nya utmaningar men också en hel del nya uppdrag. På så vis har vi varit väldigt lyckligt lottade då vi kunnat fortsätta driva våra projekt på samma sätt som innan pandemin. I det har vi även fått ta oss an digitala utbildningar något som varit lärorikt och roligt, och som kanske även givit oss en del nya samarbetspartners!

Det som finns planerat inför hösten är dels fortsatta utbildningar kring En varaktig relation men dels också en spännande utbildning kring trauma och umgänge mellan placerade barn och deras biologiska nätverk. Till vår hjälp har vi den nederländske psykologen Arianne Struik, som är världsledande inom området och bland annat skrivit boken Treating Chronically Traumatized Children: The Sleeping Dogs Method.

Vi ser väldigt mycket fram emot denna höst och hoppas på att få träffa många av er under våra olika utbildningar!

Christoffer, 2021-08-16